หน้าแรก  :  สำหรับเด็ก  :  ลิงค์ที่น่าสนใจ  :  ติดต่อสอบถาม 

ภาษาไทย English


เกี่ยวกับการประชุมสุดยอดผู้นำ
ครั้งที่ 15
กฎบัตรอาเซียน
กำหนดการประชุมอาเซียน
รายชื่อผู้นำประเทศคู่เจรจาของ
อาเซียน
กิจกรรมคู่ขนานอาเซียน
เอกสารที่เป็นผลมาจากการประชุม
การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนสมาคมอาเซียน-ประเทศไทย
โครงการส่งเสริมการตระหนัก
รับรู้เกี่ยวกับอาเซียนกับโรงเรียน
ยุวทูตความดีปี 2552
โครงการจัดทำสารคดีอาเซียนเพชรบุรี
ประจวบคีรีขันธ์ข้อมูลสำหรับสื่อมวลชน
ลงทะเบียนสื่อมวลชน
คำแนะนำสำหรับสื่อมวลชน
การอำนวยความสะดวกสำหรับ
สื่อมวลชน
กำหนดการสื่อมวลชน
คู่มือสื่อมวลชน
คำถามที่ถูกถามบ่อย
นานาสาระข่าวสารนิเทศ
สุนทรพจน์
ห้องภาพ
ชมวีดีทัศน์การประชุม
ถ่ายทอดสดเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับอาเซียน
ด้านการเมือง
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคมASEAN University Youth Summit 2009
กิจกรรมประกวดภาพวาดสีน้ำ
กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับ
อาเซียน
กิจกรรมแข่งขันเขียนเรียงความ
การ์ตูนท่องโลกอาเซียน
เพลงประจำอาเซียนความเป็นมาของอาเซียน
การเป็นประธานอาเซียนของไทย
ความร่วมมือที่สำคัญของอาเซียนข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์ปฏิบัติ
งานมวลชน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ใบรับบัตรแสดงสถานะสำหรับ
ยานพาหนะ
อาเซียนเลน (ถนนเพชรเกษม)42nd AMM/PMC 16th ARF
14th ASEAN SUMMIT AND RELATED SUMMITS
14th ASEAN SUMMITการ์ตูน“ท่องโลกอาเซียน”จัดทำโดยกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อเผยแพร่ความรู้เบื้องต้น แก่เยาวชนเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยได้นำเสนอผ่านตัวละครที่ เป็นมนุษย์ต่างดาวที่ชื่อ“บลู”กับเพื่อนๆ ของเขาอีก 10 คน ซึ่งเสมือนเป็นตัวแทนของประเทศสมาชิก อาเซียนทั้งสิบประเทศ

กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะสำนักเลขาธิการอาเซียนแห่งประเทศไทยที่มีหน้าที่รับผิด ชอบเกี่ยวกับงานอาเซียนของประเทศไทย เห็นว่ากฏบัตรอาเซียนเป็นเรื่องที่มีความสำคัญต่อประสิทธิภาพ ของประชาคมอาเซียน ซึ่งให้ความสำคัญแก่ภาคประชาสังคมในกระบวนการกำหนดนโยบาย ดังนั้น การสร้างความตระหนักเกี่ยวกับบทบาทของอาเซียนต่อสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชนจึงมี ความสำคัญอย่างยิ่งยวด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่เยาวชนซึ่งถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีค่ามากที่สุดของ ภูมิภาค และยังเป็นพลังสำคัญต่ออนาคตของอาเซียน

ในโอกาสที่ประเทศไทยดำรงตำแหน่งประธานอาเซียน นับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม s2551เป็นต้นมา รัฐบาลไทยโดยกระทรวงการต่างประเทศได้จัดกิจกรรมที่หลากหลายอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความตระหนัก ในหมู่ประชาชนเกี่ยวกับอาเซียน และเพื่อตอกย้ำเจตนารมณ์ของรัฐบาลไทยที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน การกำหนดนโยบายและทิศทางของประเทศ กิจกรรมดังกล่าวประกอบด้วย โครงการยุวทูตความดีกับ อาเซียน การแข่งขันเรียงความภาษาไทยเกี่ยวกับอาเซียน การแข่งขันทดสอบความรู้เกี่ยวกับอาเซียน ตลอดจนการจัดสัมมนาเชิงวิชาการและการจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อประชาสัมพันธ์อาเซียน

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การ์ตูนท่องโลกอาเซียนนอกจากจะให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ที่ยังไม่มีโอกาสที่จะ สร้างความคุ้นเคยกับอาเซียน ยังจะสร้างความสนุกสนานและรอยยิ้มให้แก่ผู้ที่มีจิตใจรักการ์ตูนทุกคนอีกด้วย


Copyright © 2009 Ministry of Foreign Affairs, Kingdom of Thailand All Rights Reserved.
Ministry of Foreign Affairs Sri Ayudhya Road, Bangkok 10400 Thailand